Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

"JA kiedyś JA teraz"

 

 

Szanowana Pani/Szanowny Panie

 

Jesteśmy studentkami III roku Psychoprofilaktyki na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Opracowujemy badania, których tematem jest związek między doświadczeniami z okresu dzieciństwa, a wybranymi obszarami funkcjonowania w społeczeństwie w dorosłości.

Pragniemy zwrócić się do Pani/Pana z prośbą o wzięcie udziału w badaniu, którego wyniki posłużą nam do stworzenia naszej pracy dyplomowej. Badanie jest skierowane do osób powyżej 18 roku życia. Na kolejnych stronach znajdują się kwestionariusze, które definiują powiązania między doświadczeniami przeżytymi w dzieciństwie, a wybranymi obszarami funkcjonowania w społeczeństwie w dorosłości.

Uzyskane wyniki posłużą jedynie do celów naukowych. Bardzo prosimy, aby udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, jedynie wtedy kwestionariusz może posłużyć w celach naukowych.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu

Adrianna Chmielecka

Kinga Kowalczyk 

 

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.