Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Intensywność zaburzenia dziecka ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka a wzajemne relacje między nim a rodzicami

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Jestem studentką III roku Psychoprofilaktyki na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.

Opracowuję badania, których tematem jest opinia rodziców dotycząca związku między intensywnością zaburzenia dziecka ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka ( Zespół Aspergera ) a wzajemnymi relacjami między nim a rodzicem.

Pragnę zwrócić się do Pani/ Pana z prośbą o wzięcie udziału w badaniu, którego wyniki posłużą mi do stworzenia swojej pracy dyplomowej.

Badanie jest skierowane do rodziców dziecka z Zespołem Aspergera.                             

Ankieta jest całkowicie anonimowa a uzyskane wyniki posłużą jedynie do celów naukowych. Bardzo proszę, aby udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania , jedynie wtedy kwestionariusz może posłużyć w celach naukowych.

Z góry dziękuję za udział w badaniu.

Paulina Marciniak

W tej ankiecie jest 82 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.